What's happening?

Telefonistki: 4x4

Rozdział 28: Strach

Ponieważ przyszłość Carloty rysuje się w ciemnych barwach, Óscar zaczyna podrabiać dowody, aby wyciągnąć ją z więzienia. Nowy lekarz daje nadzieję Lidii.

Telefonistki: 4×4
Telefonistki: 4×4
Aug. 09, 2019