What's happening?

Telefonistki: 3x7

Rozdział 23: Nadzieja

Lidii udaje się przechytrzyć porywacza. Podczas wizyty króla ludzie wspierający Carlotę podejmują drastyczne kroki, co zmusza ją do opowiedzenia się po jednej ze stron.

Telefonistki: 3×7
Sep. 07, 2018