What's happening?

Telefonistki: 3x6

Rozdział 22: Walka

Ángeles zawiera układ z Guzmánem, aby ochronić dziecko. Pewna rozmowa telefoniczna naprowadza Lidię na możliwe miejsce pobytu Evy. Carlota odpowiada prześladowcom.

Telefonistki: 3×6
Sep. 07, 2018