What's happening?

Telefonistki: 1x1

Rozdział 1: Marzenia

Dla Lidii kradzież to nic nowego, ale wcześniej nie była to kwestia życia i śmierci. Każda z kobiet pojawia się w nowym miejscu pracy kierowana odmiennymi motywacjami.

Telefonistki: 1×1
Apr. 28, 2017