What's happening?

Paranormalne doświadczenia: 1x4

Dzieci ze studni

Od dawna nieużywana studnia w piwnicy staje się łącznikiem pomiędzy pewnym chłopcem a trójką zmarłych dzieci, które chcą nakłonić go do wspólnej zabawy.

Paranormalne doświadczenia: 1×4
Nov. 19, 2018