What's happening?

Community: 3x2

Geografia konfliktów globalnych

Annie rywalizuje z odnoszącą liczne sukcesy rywalką w konkursie na model ONZ. Jeff próbuje poradzić sobie z tym, co czuje do swojej ambitnej przyjaciółki.

Community: 3×2
Sep. 29, 2011