What's happening?

Community: 2x3

Psychologia odpuszczania

Śmierć matki Pierce’a wywołuje gorącą dyskusję o przekonaniach religijnych. Britta i Annie zbierają pieniądze na walkę ze skutkami wycieku ropy.

Community: 2×3
Oct. 07, 2010